كمك كردن در كارهاى خانه


درست است كه كارهاى خانه‏دارى بر عهده زنها است و در این‏باره حرفى ندارند،لیكن باید توجه داشت كه اداره یك منزل كار آسانى نیست.
یك بانوى خانه‏دار اگر شبانه‏روز هم در منزل كار كند باز هم‏مقدارى از كارها لنگ میماند. مخصوصا در مواقع غیر عادى مانندمهمان‏دارى كارها روى هم متراكم میگردند و كدبانوى خانه را خسته ووامانده مى‏سازند.زن در انجام كارهاى خانه حرفى ندارد لیكن ازشوهرش انتظار دارد كه گاه گاه او را كمك كند و دستى به بالش بگیرد.
وقتى مرد وارد خانه مى‏شود و مى‏بیند كارها از چپ و راست‏همسرش را احاطه نموده‏اند سزاوار نیست‏برود در گوشه‏اى استراحت‏كند و انتظار داشته باشد فورا چاى و ناهار حاضر شود.بلكه مقتضاى‏محبت و صفاى خانوادگى اینست كه در چنین مواقع به یارى همسرش‏بشتابد و هر كارى را كه از عهده‏اش ساخته است انجام دهد.
زن این عمل را دلیل صفا و محبت مى‏شمارد و به خانه و زندگى‏علاقه‏مند میگردد.
مردانگى به این نیست كه وقتى وارد خانه شد دست‏به سیاه و سفیدنگذارد و فقط امر و نهى كند.خانه ستاد فرماندهى نیست‏بلكه كانون صفاو محبت و محل همكارى و تشریك مساعى است.پیش خود نگو:اگر درمنزل كار كنم از ابهت و جلالم كاسته مى‏شود و موقعیتم متزلزل میگردد.
ابدا چنین نیست‏بلكه در نظر همسرت مردى با صفا و در نظر دیگران‏دلسوز و مهربان معرفى مى‏شوى.
پیغمبر اسلام (ص) با آن عظمت و جلالش در منزل كار میكرد (12) .
عایشه همسر پیغمبر میگوید:وقتى خلوت مى‏شد رسول خدا لباسش را میدوخت و كفشش را وصله میكرد و مانند سایر مردها در منزل‏كار میكرد (13) .
و همچنین على بن ابیطالب و سایر امامها (ع) در امور خانه‏دارى به‏همسرانشان كمك میكردند.

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 20 دی 1388    | توسط: نوید    |    | نظرات()