باردارى و زایمان


دوران باردارى،دوران بسیار حساس و سرنوشت‏سازى است.
وضع تغذیه مادر و حالات روانى و حركات جسمانى او،هم نسبت‏به آینده‏خودش اثر دارد هم براى كودكى كه در رحم او پرورش مى‏یابد تاثیرفراوانى دارد.سلامت‏یا بیمارى،نیرومندى یا ناتوانى،زشتى یا زیبایى،خوش اخلاقى یا بد اخلاقى،مقدار هوش و فهم كودك،در همین زمان و دررحم مادر پایه‏گذارى میشود.یكى از دانشمندان مى‏نویسد:والدین طفل‏مى‏توانند او را در كاخى از سلامت مزاج نشو و نما دهند یا در بیغوله‏اى‏خراب و نمناك بپرورانند.و مسلم است كه چنین مكانى در خور زیستن‏روح جاودان بشرى نیست.به همین جهت،پدر و مادر بزرگترین‏مسؤولیتها را در مقابل بشریت‏به عهده دارند (14) .
بنابراین دوران باردارى را نمى‏توان یك زمان عادى محسوب‏داشت و نسبت‏به آن بى‏تفاوت بود.بلكه با شروع این دوران مسؤولیت‏بسیار سنگینى بر عهده پدر و مادر خواهد افتاد.كه اگر اندكى غفلت كنندبا مشكلات صعب العلاج یا غیر قابل جبرانى مواجه خواهند شد.در اینج تذكر چند مطلب ضرورت دارد.
1-برنامه غذائى-كودكى كه در رحم مادر زندگى میكند از خون‏مادر تغذیه مینماید و رشد میكند.بنابراین غذاى مادر باید آن چنان غنى وكامل باشد كه از یك طرف احتیاجات غذایى خودش را تامین كند و بتواندصحیح و سالم به زندگى خویش ادامه دهد،و از طرف دیگر مواد غذائى ومصالحى را كه براى پرورش جسم و جان كودك ضرورت دارد دراختیارش قرار دهد تا بتواند بخوبى و تندرستى پرورش یابد.بنابراین‏برنامه غذائى یك خانم آبستن باید كاملا حساب شده و دقیق باشد.زیرافقدان یا كمبود بعض مواد غذائى،مانند انواع مختلف ویتامینها و موادمعدنى و آلى و پروتئینها و چربیها و مواد قندى و نشاسته‏اى،هم نسبت‏به‏سلامت مادر لطمه وارد میسازد هم كودكى كه از خون مادر تغذیه مینماید.
امام صادق علیه السلام در حدیثى مى‏فرماید:غذاى كودك در رحم‏مادر،از آنچه مادر مى‏خورد و مى‏آشامد تامین میشود (15) .
در اینجا مشكل دیگرى هم وجود دارد كه اكثر خانمها در تمام‏دوران باردارى یا در اكثر آن،از یك مزاج عادى و معمولى برخوردارنیستند.بلكه نسبت‏به بعض غذاها تنفر پیدا میكنند (ویار) و بهر حال كم‏خوراك‏تر میشوند،در صورتیكه نیاز غذایى آنها بیشتر است.و بهمین‏جهت‏باید غذاهایى را میل كنند كه در عین حال كه از لحاظ مواد مختلف‏غذایى غنى است،حجم كمترى هم داشته باشد.و تنظیم چنین برنامه‏غذایى كار دشوارى است‏بالاخص براى افراد كم بضاعت و كم اطلاع ازخواص و آثار غذاها و بهداشت عمومى.در اینجاست كه مسؤولیت‏بسیار سنگینى بر عهده پدر كودك نهاده میشود.اوست كه باید بمقدار توان‏خویش تلاش كند و براى همسر باردارش و كودكى را كه در رحم پرورش‏مى‏دهد برنامه غذایى مناسب و حساب شده‏اى را تهیه و در اختیارش قراردهد.و اگر در انجام این مسؤولیت‏بزرگ كوتاهى كند هم به سلامت آینده‏همسرش و هم سلامت كودكش لطمه وارد خواهد شد،كه در همین دنیانتیجه‏اش را خواهد دید و هم در جهان آخرت مورد بازخواست الهى قرارخواهد گرفت.
2-آرامش فكرى-زن در زمان باردارى نیاز شدیدى به آرامش‏فكرى و عشق و علاقه به زندگى دارد.زیرا اعصاب راحت و آرامش فكرو شوق و علاقه به زندگى،هم در سلامت‏خودش تاثیر دارد هم در جسم وروان كودكى كه در رحم پرورش مى‏یابد تاثیر بسزایى خواهد داشت.
و تهیه و تامین چنین محیط امن و با آرامشى نیز بر عهده شوهراست.شوهر همیشه باید با محبتها و نوازشها و دلجوییهایش دل همسرش‏را گرم و آرام نگهدارد لیكن در زمان باردارى باید این برنامه را دو چندان‏كند.رفتار شوهر باید آن چنان باشد كه همسرش از حادثه جدید احساس‏غرور و شادمانى كند و بر خویشتن ببالد كه مسؤولیت پرورش یك انسان‏خوب و سالم بر عهده‏اش نهاده شده است.و بخوبى دریابد كه شوهرش باتمام وجود او را دوست دارد و به فرزندش نیز كاملا علاقه‏مند میباشد.
3-خوددارى از حركات شدید-زن در زمان باردارى نیاز به‏استراحت و اجتناب از كارهاى سنگین و دشوار دارد.حمل اشیاء سنگین‏و حركتهاى تند مى‏تواند براى سلامت‏خودش و كودكش زیانهاى غیر قابل‏جبرانى را ببار آورد.خانمهاى باردار باید كاملا باین نكته توجه داشته باشند.شوهران نیز وظیفه دارند كه به همسران باردارشان توصیه كنند كه‏از حمل اشیاء سنگین و انجام حركتهاى تند جدا اجتناب نمایند و لازم‏است مردها در این دوران، انجام كارهاى سنگین را كه براى زندگى‏ضرورت دارد خود متحمل شوند،و بهمسرشان اجازه انجام آنها را ندهند.
4-یكى از مشكلات دوران باردارى ترس و اضطرابى است كه‏خانمها از زایمان دارند.مخصوصا خانمهاییكه زایمان اولشان باشد،یازایمان غیر طبیعى داشته باشند.در این مورد نیز شوهران باید به یارى‏همسرانشان بشتابند.به او دلدارى و تسلیت‏بدهند.بگویند:اگر رعایت‏بهداشت و حفظ الصحه را بكنى زایمان امر چندان دشوارى نیست.یك‏امر طبیعى است كه براى همه بانوان واقع شده و میشود.تحمل آن چندان‏سخت نیست،در عوض یك فرزند خوب و سالم پیدا مى‏كنیم كه مایه‏افتخار ما خواهد بود.من نیز همواره مراقب تو خواهم بود و از هیچگونه‏كمكى دریغ نخواهم كرد.
5 -زایمان-عمل زایمان بر رویهم دشواریهایى را در بر دارد.
غالبا با یك دوره دردهاى شدید همراه است.خانمهاى باردار غالبا ازخطرهاى احتمالى و عواقب آن بیمناكند.بعد از وضع حمل هم یك دوران‏ضعف و نقاهت را باید بگذرانند.گر چه خانمها دوران باردارى و زایمان وشیر دادن را باید تحمل كنند لیكن شوهر نیز در انعقاد نطفه و بوجود آمدن‏كودك كاملا دخیل بوده است.در واقع پدر و مادر،در بوجود آمدن كودك‏بطور اشتراك سهیم هستند.گر چه مركز این موجود جدید رحم مادرمیباشد.بنابراین شوهر نیز بر طبق وظیفه وجدانى و انسانى و اسلامى‏موظف است در موقعیت‏حساس زایمان به یارى همسرش بشتابد،و سعى و تلاش كند تا عمل زایمان بخوبى انجام بگیرد.اگر نیاز به دكتر و دارو وزایشگاه دارد،وسیله‏اش را فراهم سازد.با اظهار محبت دلگرم وامیدوارش سازد.هنگامى كه در زایشگاه است مراقب احوال او باشد.وحضورا یا بوسیله تلفن از احوالش جویا شود.بعد از وضع حمل،درصورت امكان فورا بملاقاتش برود،و اگر ممكن نیست،یكى از خانمهاى‏بستگان را بملاقاتش بفرستد و از احوالش جویا شود.وقتى مى‏خواهنداو را به منزل بیاورند بهتر ست‏خودش نیز بهمراه باشد.وقتى به منزل آمداسباب و وسایل استراحت او را فراهم سازد.در دوره نقاهت اجازه ندهدبه كارهاى سنگین و دشوار اقدام نماید.سعى كند بمقدار توان، غذاهاى‏خوب و مقوى برایش تهیه كند.تا نیروهاى از دست داده خود را دوباره‏بازیابد و با سلامتى به زندگى و پرورش نوزاد مشغول گردد.
مرد با چنین رفتارى به اخلاق اسلامى عمل كرده و نزد خدا ماجورخواهد بود.رسول خدا صلى الله علیه و آله فرمود:بهترین شما مردى است‏كه با همسرش به خوبى رفتار كند و من از همه شما نسبت‏به همسرم‏خوشرفتارتر هستم (16) و حضرت صادق علیه السلام فرمود:خدا رحمت كندمردى را كه رابطه بین خودش و همسرش را نیكو گرداند.زیرا خداوندمتعال مرد را اختیاردار و سرپرست او قرار داده است (17)
بعلاوه،بدین وسیله كانون گرم خانواده را گرمتر از سابق نموده وبنیاد ازدواج را استوار میگرداند.در اینصورت خانم چنین مردى نیزمحبتها و نوازشها و دلجوئیها و زحمتهاى شوهر مهربانش را هیچگاه فراموش نخواهد كرد.و با دلگرمى و امید بیشترى در اداره زندگى تلاش‏خواهد كرد.

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 20 دی 1388    | توسط: نوید    |    | نظرات()