خوش اخلاق باش


كسیكه خوش اخلاق باشد،با مردم خوشرفتارى كند،با لب خندان‏سخن بگوید،در مقابل حوادث و مشكلات بردبار باشد،محبوب همه است،دوستانش زیادند،همه دوست دارند با او معاشرت و رفت و آمد كنند،عزیزو محترم است،به ضعف اعصاب و بیماریهاى روانى مبتلا نمیشود،برمشكلات و دشواریهاى زندگى پیروز میگردد،از زندگى لذت میبرد،و برمعاشرانش خوش میگذرد.
امام صادق علیه السلام فرمود:«هیچ زندگانى گواراتر از خوش‏اخلاقى نیست.» (1)
اما كسیكه بد اخلاق باشد،با صورت درهم كشیده با مردم ملاقات‏كند،در مقابل حوادث و ناملایمات داد و فریادش بلند شود،بیخود داد وقال راه بیندازد،تند خو و بد زبان باشد زندگى تلخ و ناگوارى خواهدداشت،خودش همیشه ناراحت و معاشرینش در عذابند،مردم از او متنفر واز معاشرتش گریزانند،آب خوش از گلوى خودش و معاشرانش پائین‏نمیرود،خواب و خوراك درستى ندارد.براى انواع بیماریها مخصوصاضعف اعصاب كاملا آمادگى دارد،همیشه اوقاتش تلخ و آه و ناله‏اش بلند است،دوستانش كم‏اند،محبوب كسى نیست.
پیغمبر اسلام صلى الله علیه و آله فرمود:«آدم بد اخلاق نفس خودش‏را در رنج و عذاب دائم قرار میدهد.» (2)
خوش اخلاقى براى همه لازم است مخصوصا براى زن و شوهرضرورت دارد،زیرا همیشه با هم هستند و ناچارند با هم زندگى كنند.
خانم محترم،اگر میخواهى به خودت و شوهر و بچه‏هایت‏خوش‏بگذرد اخلاقت را اصلاح كن، همیشه شاد و خندان باش،اوقات تلخى ودعوا نكن،خوش برخورد و شیرین زبان باش،با اخلاق خوش میتوانى‏خانه‏ات را بصورت بهشت‏برین درآورى،حیف نیست‏با بداخلاقى آنرا به‏صورت جهنم سوزانى تبدیل كنى و خودت و شوهر و فرزندانت در آن‏معذب باشید؟تو میتوانى فرشته رحمت‏باشى،محیط خانه را با صفا ونورانى گردانى،چرا آنرا به صورت زندان تاریكى در میآورى؟لب خندان وشیرین زبانى تو دل شوهر و فرزندانت را غرق سرور و شادمانى میگرداند،غم و اندوه را از دلشان بر طرف میسازد.آیا میدانى:بامداد كه رزندانت‏به‏مدرسه یا سر كار میروند اگر با تبسم و گرمى از آنها بدرقه كنى چه تاثیرنیكوئى در روح و اعصابشان خواهى گذاشت.
اگر به زندگى و شوهرت علاقه دارى بد اخلاقى نكن،زیرا اخلاق‏خوب بهترین پشتوانه پیمان زناشویى است.
اكثر طلاقها در اثر بد رفتارى زن و شوهر و عدم توافق اخلاقى پیدامیشود.آمار طلاقها این مطلب را تایید میكند.عدم توافق اخلاقى نخستین‏علت‏بروز اختلافات خانوادگى است.
به عنوان نمونه به آمار سالهاى 47 و 48 و 49 اشاره میكنیم:«درسال 1347 از 16039 پرونده شكایت كه به دادگاه خانواده رسیده است،12760 پرونده بر اساس عدم توافق اخلاقى بوده است.در سال 1348 ازمیان 16058 پرونده اختلافات زناشویى 11246 پرونده به عدم توافق‏میان زن و شوهر اختصاص داده شده است.یعنى با یك آمار خیلى ساده‏مى‏بینیم كه بیش از هفتاد درصد اختلافات زناشویى به واسطه عدم توافق‏اخلاقى بروز میكند. (3) »
خانم محترم،با خوش اخلاقى عشق و محبت‏شوهرت را جلب كن‏تا به زندگى و خانواده علاقه‏مند شود،با شوق و ذوق كار كند و اسباب رفاه‏شما را فراهم سازد،اگر خوش اخلاقى كردى دنبال شب نشینى و عیاشى‏نمى‏رود و زودتر به خانه میآید.
زنى به شوراى داورى شكایت كرد كه:«شوهرم همیشه ناهار و شام‏را بیرون خانه میخورد.
شوهر جواب داد:علت اینست كه زنم اصلا سازگارى ندارد وبد اخلاق‏ترین زن دنیاست.
زن ناگهان خیز برداشت و در حضور اعضاى داورى شوهرش راكتك زد. (4) »
این خانم نادان خیال میكرد با شكایت و فحش و كتك میتوان‏شوهر را به خانه جلب كرد،در صورتى كه یك راه عقلى و ساده داشت وآن خوشرفتارى و خوش اخلاقى بود.
زنى در شوراى داورى گفت:شوهرم 15 ماه است كه با من حرف‏نمیزند و مخارج ما را به وسیله مادرش مى‏فرستد.
مرد در جواب گفت:چون از دست‏بد اخلاقیهاى زنم بتنگ آمده‏بودم تصمیم گرفتم صحبت نكنم و مدت 15 ماه است‏باینكار ادامه‏میدهم. (5) »
اكثر مشكلات زناشویى را با هوشیارى و اخلاق خوش میتوان حل‏كرد.اگر شوهرت كم محبت است،اگر به خانه و زندگى علاقه ندارد،اگردنبال عیاشى میرود،اگر دیر به خانه میآید، اگر شام و ناهار را بیرون صرف‏میكند،اگر بد رفتارى میكند،اگر تندخویى و دعوا میكند،اگر ثروتش رابباد میدهد،اگر دم از طلاق و جدایى میزند همه اینها و صدها مانند اینها رابوسیله خوشرفتارى و اخلاق خوش میتوان حل كرد.تو اخلاق و رفتارت‏را عوض كن و نتیجه اعجاز آمیز اخلاق خوب را تماشا كن.
امام صادق علیه السلام فرمود:«خدا به آدم خوش اخلاق ثواب‏جهاد میدهد،صبح و شب برایش ثواب نازل میشود. (6) »
حضرت صادق علیه السلام فرمود:هر زنیكه شوهرش را اذیت كندو اندوهگینش سازد و از رحمت‏خدا دور است.و هر زنیكه به شوهرش‏احترام بگذارد و آزارش نرساند و فرمانبردارش باشد خوشبخت ورستگار است‏». (7)
به رسول خدا صلى الله علیه و آله عرض شد:«فلان شخص زن خوبى است.روزها روزه دارد و شبها عبادت میكند.لیكن بد اخلاق است‏همسایگانش را آزار میرساند».
فرمود:«هیچ خیر و خوبى ندارد.و از اهل دوزخ میباشد (8) ».

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 23 دی 1388    | توسط: نوید    |    | نظرات()