از غیر شوهرت چشم بپوش


خانم محترم،ممكن است قبل از ازدواج براى خواستگارى شماآمده باشند،ممكن است افرادى را در نظر داشته در انتظار خواستگارى آنها بوده‏اید،شاید آرزو داشته‏اید شوهرتان ثروتمند باشد،داراى فلان‏شغل باشد،تحصیل كرده باشد،زیبا و خوشگل باشد ووووو.
این قبیل آرزوها قبل از ازدواج مانعى نداشت لیكن اكنون كه‏مردى را براى همسرى برگزیده‏اى و پیمان مقدس زناشویى را امضاكرده‏اید كه تا آخر عمر با هم باشید،یار و مونس و غمخوار هم باشید بایدگذشته را یكسره فراموش كنى،بر افكار و آرزوهاى گذشته خط بطلان‏بكشى و از غیر شوهرت بطور كلى چشم بپوشى،دلت را از اضطراب وپریشانى نجات بده،غیر شوهرت را از دل بیرون كن و ششدانگ آنرا دراختیار او قرار بده،خواستگار سابقت را فراموش كن،باو نگاه نكن،بفكرش نباش،چكار دارى ناراحت‏شده یا نه؟اصلا چرا از احوالش جویامى‏شوى؟این حالت دو دلى جز پریشانى روح چه نتیجه‏اى دارد؟و بسااوقات اسباب بدبختى ترا فراهم مى‏سازد.
بعد از اینكه با مردى پیمان زناشویى بستید و قول و قرار گذاشتیدتا آخر عمر با هم باشید چرا چشم چرانى میكنى،به این مرد و آن مرد نگاه‏میكنى و شوهرت را با آنها مقایسه مى‏نمایى؟این چشم چرانیهاى غلط جزپریشانى و اضطراب روح و آه و حسرت دائم چه سودى دارد؟
حضرت على علیه السلام فرمود:«هر كس چشم خویش را آزادبگذارد همیشه اعصابش ناراحت‏خواهد بود و به آه و حسرت دائم گرفتارخواهد شد (11) ».
وقتى با نظر خریدارى به مردها نگاه كردى و شوهرت را با آنهامقایسه نمودى ناچار به مردهایى برخورد میكنى كه عیب شوهرت را ندارند خیال میكنى افراد برگزیده و بى‏عیبى هستند كه از آسمان نازل شده‏اند بااینكه ممكن است آنها داراى دهها عیب باشند كه اگر از آنها اطلاع داشتى‏شوهر خودت را بر آنها ترجیح میدادى.اما چون از عیوب مخفى آنهااطلاع ندارى و فقط خوبیهایشان را مشاهده مینمایى خودت را شكست‏خورده و مغبون در ازدواج مى‏پندارى و اسباب بدبختى خویشتن را فراهم‏مى‏سازى.
«زن 18 ساله‏اى به نام...كه از خانه فرار كرده بود دیشب به وسیله‏ماموران پاسگاه ژاندارمرى نعمت آباد دستگیر شد.در پاسگاه گفت:سه‏سال پیش به عقد...در آمدم ولى به تدریج احساس كردم كه او را دوست‏ندارم.چهره شوهرم را با قیافه بعضى از مردها مقایسه مى‏كردم و افسوس‏مى‏خوردم كه چرا زن این مرد شدم‏» (12) .
خانم گرامى،اگر مى‏خواهى بدبخت و سیه روز نشوى،به ضعف‏اعصاب و پریشانى روح مبتلا نگردى،با خوشى و آسایش زندگى كنى‏دست از هوسبازى و چشم چرانى و آرزوهاى خام بردار.غیر از شوهرت‏همه را ندیده بگیر،از مردهاى دیگر تعریف نكن،به فكر آنها نباش.دردلت نگو:كاش فلان شخص بخواستگاریم آمده بود،كاش با فلان شخص‏ازدواج كرده بودم،كاش شوهرم داراى فلان شغل بود،كاش فلان قیافه راداشت.كاش و كاش و كاش.نمیدانم این افكار غلط و آرزوهاى خام چه‏نتیجه‏اى به حال تو دارد؟چرا زندگى را به خودت و شوهرت تلخ میكنى؟
چرا مهر و صفا را از بین مى‏برى و بنیاد ازدواج را متزلزل مى‏سازى؟ازكجا میدانى اگر با فلان مرد ازدواج كرده بودى صد در صد راضى بودى؟تو از ظاهر او بیش از این خبر ندارى شاید داراى عیوبى باشد كه اگر مطلع‏بودى شوهر خودت را بر او ترجیح میدادى.از كجا میدانى كه خانم آن‏مردها كاملا راضى هستند؟
خانم محترم،اگر شوهرت احساس كند كه به مردهاى دیگر نظردارى بدبین میشود،مهر و علاقه‏اش كم میشود به زندگى و خانواده‏بى‏علاقه میگردد،مواظب باش از مردهاى دیگر تعریف نكنى با آنها گرم‏نگیرى،خنده و شوخى نكنى،مرد اینقدر حساس است كه نمیتواند تحمل‏كند كه همسرش حتى به تصویر مرد بیگانه‏اى اظهار علاقه كند.
پیغمبر اسلام صلى الله علیه و آله فرمود:«هر زن شوهرداریكه‏چشمش را از نگاه كردن به غیر شوهرش پر كند مورد غضب شدیدپروردگار جهان واقع خواهد شد (13) ».

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 22 دی 1388    | توسط: نوید    |    | نظرات()