شغل بانوان


درست است كه بر مردان واجب است مخارج خانواده را تامین‏كنند و بانوان شرعا در این باره مسؤولیتى ندارند،لیكن خانمها نیز باید شغل و كارى داشته باشند.در اسلام از فراغت و بیكارى مذمت‏شده است.
امام صادق علیه السلام فرمود:خداوند متعال خواب زیاد و فراغت زیاد رامبغوض میدارد (1) باز هم حضرت صادق علیه السلام فرمود:خواب زیاد،دین‏و دنیاى انسان را ضایع و تلف مى‏كند (2) حضرت زهرا علیها السلام هم درخانه كار میكرد و زحمت مى‏كشید (3)
انسان چه نیازمند باشد چه نباشد،باید شغل و كارى داشته باشد وعمر خویش را بیهوده هدر ندهد.كار كند و جهان را آباد نماید.اگر محتاج‏بود درآمدش را صرف خانواده میكند و اگر نبود در امور خیریه و كمك به‏مستمندان بمصرف مى‏رساند.بیكارى ملال‏آور و خسته كننده است، و چه‏بسا باعث‏بیماریهاى روانى و جسمانى و فساد اخلاق میشود.
بهترین كار براى بانوان شوهردار كارى است كه در داخل منزل‏انجام بگیرد.امور خانه‏دارى و بچه‏دارى و شوهردارى بهترین و آسانترین‏اشتغالات بانوان است.بانوانى خوش سلیقه و فداكار مى‏توانند خانه رابصورت بهشت‏برین و مهد پرورش كودكان خوب و استراحتگاه شوهران‏مجاهد و پر تلاش خویش در آورند.و این كار بسیار بزرگ و ارزنده‏اى‏است.رسول خدا صلى الله علیه و آله فرمود:جهاد زن به این است كه خوب‏شوهردارى كند (4)
ام سلمه از رسول خدا صلى الله علیه و آله پرسید:كار كردن زن در خانه چه مقدار فضیلت دارد؟فرمود:هر زنى كه بمنظور اصلاح امور خانه‏چیزى را از جائى بردارد و در جاى دیگر بگذارد خدا نظر مرحمت‏باوخواهد كرد و هر كس كه مورد نظر خدا واقع شود بعذاب الهى گرفتارنخواهد شد.ام سلمه عرض كرد:یا رسول الله!پدر و مادرم بقربانت،براى‏زنان ثوابهاى بیشترى بفرمائید.رسول خدا فرمود:هنگامیكه زن آبستن‏میشود خدا به او اجر كسى را میدهد كه با نفس و مالش در راه خدا جهادمیكند.هنگامیكه بچه‏اش را بر زمین نهاد به او خطاب مى‏رسد گناهانت‏آمرزیده شد.اعمالت را از سر بگیر.و هنگامى كه بچه‏اش را شیر میدهدخدا در برابر هر مرتبه شیر دادن ثواب آزاد كردن یك بنده در نامه عملش‏نوشته میشود (5)
خانمهاى خانه‏دار علاوه بر كارهاى خانه‏دارى گاهى فراغت‏دیگرى هم پیدا میكنند،كه آنها را نیز نباید بیهوده صرف كرد.در آن اوقات‏خوبست اشتغالات مرتبى را براى خودشان انتخاب كنند و همواره مشغول‏باشند:مى‏توانند كتابهاى سودمند بخوانند و در رشته‏هاى مفید تحقیق وكنجكاوى كنند،و بر علوم و اطلاعات خویش بیفزایند.و نتیجه‏تحقیقاتشان را بصورت كتاب یا مقاله در اختیار دیگران قرار دهند.
مى‏توانند بكارهاى هنرى مانند نقاشى،خطاطى،گلدوزى،خیاطى،بافندگى،بپردازند.با اشتغال به این كارها مى‏توانند هم به اقتصاد خانواده‏كمك كنند هم به تولید و ترقى اقتصادى جامعه.بعلاوه در اثر اشتغال بكاراز ابتلاء به بیماریهاى روانى و ضعف اعصاب نیز تا حد زیادى محفوظخواهند ماند.امیر المؤمنین علیه السلام فرمود:خدا مؤمنى را كه به حرفه و كارى مشغول و امین باشد،دوست دارد (6)
بهر حال خوب است‏بانوان نیز شغل و كارى داشته باشند و بهترین‏كار براى آنها كارى است كه در داخل منزل انجام میگیرد،تا به خانه‏دارى‏و شوهردارى و بچه‏دارى نیز خوب برسند.
اما بعض بانوان میل دارند یا احساس ضرورت مى‏كنند كه درخارج منزل بكارى مشغول باشند.بهترین و مناسب‏ترین شغلها براى‏بانوان اشتغالات فرهنگى یا پرستارى است.مى‏توانند در دبستان یادبیرستان یا كودكستان به تعلیم و تربیت دختران كه هم شغل بسیارارزنده‏اى است و هم با آفرینش لطیف آنها سازگار است مشغول باشند.یاشغل پزشكى بیماریهاى زنان یا پرستارى را انتخاب نمایند.این قبیل‏اشتغالات هم با طبع لطیف و مهربان بانوان تناسب دارد،هم در انجام آنهانیازى به خلطه و معاشرت با مردان بیگانه را ندارند یا كمتر پیدا میكنند.
به بانوانى كه مى‏خواهند در خارج منزل به كارى اشتغال داشته‏باشند توصیه میشود به نكات زیر توجه نمایند:
1-در انتخاب شغل با شوهرتان تفاهم كنید و بدون اجازه او شغل‏نگیرید،كه این امر آرامش و صفاى خانوادگى را بر هم میزند و زندگى رابر شما و فرزندانتان تلخ میگرداند.و این حق شوهر است كه اجازه بدهد یاندهد.به شوهران این قبیل خانمها توصیه میشود كه اگر در شغل همسرشان‏مانعى نمى‏بینند لجبازى نكنند و اجازه بدهند به شغل مورد پسندش مشغول‏باشد،هم به مردم خدمت میكند هم به اقتصاد خانواده.
2-در خارج منزل و در محل كار حجاب اسلامى را كاملا رعایت نمایید.ساده و بى‏آرایش به محل كار بروید از خلطه و معاشرت با مردان‏بیگانه حتى القوه اجتناب كنید.اداره جاى كار و خدمت است نه جاى‏رقابت و خودنمائى.شخصیت‏به لباس و زر و زیور نیست‏بلكه به متانت وسنگینى و كاردانى و انجام وظیفه است.آرامش و وقار و سنگینى یك زن‏مسلمان را حفظ كنید.هم محترم باشید هم احساسات و عواطف لطیف‏همسرتان را جریحه‏دار نسازید. لباسهاى زیبا و آرایش و زر و زیورتان رادر خانه و براى همسرتان بگذارید.
3-در عین حال كه شما در خارج كار میكنید اما شوهر وفرزندانتان انتظار دارند از كار خانه‏دارى و شوهردارى و بچه‏دارى نیزغفلت نكنید:با كمك و همكارى شوهرتان نظافت منزل و طبخ غذا وشستن ظروف و لباسها و سایر امور خانه را تنظیم كنید و در مواقع مناسب‏با هم انجام دهید.منزل شما باید مانند منزل سایر مردم بلكه بهتر اداره شود.
كار كردن خارج منزل مجوز این نیست كه بكارهاى منزل نرسید و شوهر وفرزندانتان را ناراحت‏سازید.كار خارج منزل مقدمه،و منزل آسایشگاه‏شما است.از تنظیم آسایشگاه غفلت نكنید.
به شوهران چنین بانوانى نیز توصیه میشود كه در امر خانه‏دارى وبچه‏دارى حتما با همسرشان تعاون و همكارى نمایند.از او انتظار نداشته‏باشند كه هم به شغلش ادامه بدهد و هم كارهاى منزل را به تنهائى انجام‏دهد.چنین انتظارى نه مقتضاى شرع است نه مطابق انصاف و وجدان،نه‏رسم صفا و محبت و آئین همسردارى.انصاف اقتضا دارد كه كارهاى منزل‏را در بین خودشان تقسیم نمایند و هر یك از آنها با تناسب حال و وقت،كارهائى را بپذیرد و انجام دهد. 4-اگر بچه‏دار است،یا او را به كودكستانى بسپارد یا نزد شخص‏امین و دلسوز و مهربانى بگذارد و به محل كار برود.مبادا او را تنها دراتاق بگذارد و برود كه كار بسیار ناروا و خطرناكى است.علاوه برخطرات احتمالى،موجب ترس و عقده و بیماریهاى روانى خواهد شد.
5-اگر احساس ضرورت میكنید كه به شغل دیگرى غیر ازمشاغل مذكور مشغول باشید، حتما با همسرتان تفاهم نمائید و با اجازه وصلاحدید او كار بگیرید.و اگر موافقت نكرد از آن شغل منصرف شوید.ودر صورت موافقت‏سعى كنید شغلى را انتخاب كنید كه كمتر با مردان‏بیگانه در تماس و ارتباط باشید كه نه بصلاح خودتان میباشد نه بصلاح‏جامعه.و بهر حال حجاب اسلامى و ساده و بى‏آرایش بیرون رفتن را حتمارعایت كنید.

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 20 دی 1388    | توسط: نوید    |    | نظرات()