مهرورزى كن


زن كانون محبت و یك موجود صد در صد عاطفه‏اى است.ازوجودش مهر و محبت میبارد.
حیات و زندگى او به عشق و علاقه بستگى دارد.دلش میخواهدمحبوب دیگران باشد.هر چه محبوبتر باشد شاداب‏تر خواهد بود.براى‏بدست آوردن محبوبیت تا سر حد فداكارى كوشش میكند.اگر بداندمحبوب كسى واقع نشده خودش را شكست‏خورده و بى‏اثر پنداشته دائماپژمرده و افسرده خواهد بود.بدین جهت میتوان به طور قطع مدعى شد كه‏بزرگترین رمز زن‏دارى اظهار محبت و علاقه است.
آقاى محترم!همسر شما قبلا از محبتهاى بى‏شائبه پدر و مادر كاملابرخوردار بود.اما از هنگامیكه پیمان زناشویى را امضا نمود از دیگران‏برید و با تو پیوند دوستى بست.بدان امید به خانه‏ات قدم نهاد كه تو تنها به‏اندازه همه آنان بلكه بیشتر او را دوست‏بدارى.انتظار دارد عشق و محبت‏تو از پدر و مادرش عمیق‏تر و پایدارتر باشد.چون به عشق و محبت تواعتماد داشته تمام هستى و موجودیت‏خویش را در اختیارت نهاده است.
بزرگترین رمز زن‏دارى و بهترین كلید حل مشكلات زناشویى‏اظهار عشق و علاقه است.اگر میخواهى دل همسرت را به طورى‏مسخر گردانى كه مطیع تو باشد،اگر میخواهى پیوند زناشویى را استوارسازى،اگر میخواهى او را به خانه و زندگى دلگرم نمایى،اگر میخواهى او را نسبت‏به خودت علاقه‏مند سازى،اگر میخواهى تا آخر عمر نسبت‏به تووفادار باشد و اگر و اگر، بهترین راهش اینست كه تا میتوانى نسبت‏به‏همسرت اظهار عشق و علاقه كن.
اگر بداند محبوب تو نیست از خانه و زندگى بیزار خواهد شد،همیشه پژمرده و افسرده خواهد بود،به خانه‏دارى و بچه‏دارى بى‏علاقه‏میگردد،وضع منزل شما همیشه نامنظم خواهد بود.پیش خود فكر میكندچرا براى شوهرى جان بكنم كه دوستم ندارد.
خانه شما كه از عشق و محبت‏خالى گشت‏به صورت جهنم سوزانى‏تبدیل میگردد.اگر چه اسباب و وسائلش مرتب باشد اما چون بوى عشق ومحبت نمیدهد صفا و رونق نخواهد داشت.
ممكن است همسرت به بیماریهاى روانى و ضعف اعصاب مبتلاشود.
ممكن است‏براى جبران كسرى محبوبیت‏خویش در صدد برآید دردل دیگران نفوذ كند.
ممكن است‏به قدرى از شوهر و خانه بیزار گردد كه جدایى را بر آن‏زندگى سرد و بى‏رونق ترجیح داده تقاضاى طلاق كند.
مسؤولیت همه این حوادث بر عهده مرد است كه نتوانسته بخوبى‏زن‏دارى كند.باور كنید بخش مهمى از طلاقها در اثر همین بى‏مهریهابوجود میآید.
به آمار زیر توجه فرمایید:
نیاز روانى به محبت و بى‏اعتنائیهاى شوهر و اشتغال او به كارهاى‏زیاد در نتیجه غفلت از حال روحى زن سبب جداییهاى بسیار شده است. در سال 1348 از میان 10372 زن و مردیكه از یكدیگر جدا شدند،1203زن علت جدایى را خستگى و دلزدگى از زندگى و احساس پوچى وبیهودگى و بى‏توجهى شوهر به مسائل عاطفى دانسته‏اند (4) .
زنى در دادگاه اعلام كرد:حاضر است علاوه بر بخشیدن مهر خودده هزار تومان هم به شوهرش بدهد تا با طلاق او موافقت كند.از ازدواج‏آنها چهار ماه میگذرد.زن گفت:چون شوهرم به طوطیهاى خود بیشتر ازمن علاقه‏مند است نمیخواهم بیش از این با او زندگى كنم. (5)
مهر و محبت‏خانوادگى از همه چیز ارزش‏دارتر است‏بدین جهت‏خداوند بزرگ در قرآن مجید آنرا یكى از آثار قدرت و نعمتهاى بزرگ‏شمرده بر بندگان منت نهاده میفرماید:
«یكى از آیات خدا اینست كه همسرانى برایتان آفرید تا با آنان انس‏بگیرید.و در میانتان محبت و مهربانى افكند.و در این موضوع براى اهل‏تفكر آیاتى هست (6) ».
امام صادق علیه السلام فرمود:زن از مرد آفریده شده و تمام‏توجهش به سوى مردها معطوف میباشد.پس همسرانتان را دوست‏بدارید (7) .
حضرت صادق علیه السلام فرمود:هر كس از دوستان ما باشد به‏همسرش بیشتر اظهار محبت میكند (8) .
رسول خدا (ص) فرمود:هر چه ایمان انسان كاملتر باشد به‏همسرش بیشتر اظهار محبت مینماید (9) .
امام صادق (ع) فرمود:یكى از اخلاق پیمبران اینست كه نسبت‏به‏همسرانشان محبت دارند (10) .
پیغمبر فرمود:این سخن مرد كه به همسرش میگوید:واقعا ترادوست دارم،هرگز از قلبش خارج نخواهد شد (11) .
گر چه محبت‏باید از صمیم قلب باشد تا در دل طرف اثر بگذارد،زیرا دلها با هم راه دارند، لیكن به محبت قلبى تنها هم نباید اكتفا كرد،بلكه‏لازم است صریحا آنرا اظهار نمود.در صورتى میتوان انتظار نتیجه داشت‏كه آثار محبت در زبان و افعال و رفتار شخص نمایان باشد.
صریحا و بدون احتیاط به همسرت اظهار عشق و علاقه كن:درحضور و غیاب از وى تعریف كن،اگر به سفر رفتى برایش نامه بنویس واز درد فراق بنال.گاهى برایش تحفه‏اى خریده تقدیمش كن.اگر دسترسى‏به تلفن دارى گاه گاهى از احوالش جویا شو.
یكى از موضوعاتیكه بانوان هرگز آنرا فراموش نمینمایند همین‏عشقها و مهرورزیهاى واقعى است.براى نمونه بداستان زیر توجه‏فرمایید:
خانمى به نام...از شوق گریست و گفت:در یك شب پاییزى باجوانى ازدواج كردم.مدتها زندگى ما به آرامى گذشت.خود را خوشبخت‏ترین زن روى زمین حس میكردم.شش سال در خانه كوچكى كه‏برایم ترتیب داده بود بسر بردم.تا اینكه روزى خوشبختى‏ام صد برابر شد.
آن روز باردار شده بودم.هنگامیكه این خبر را به شوهرم دادم مرا درآغوش گرفت و چون كودكان گریه را سر داد.از شوق آن قدر گریست كه‏بدون اغراق چندین بار نزدیك بود نقش بر زمین شود.پس از آن بیرون‏رفت و با پس‏انداز خود یك گردن‏بند الماس برایم خرید.هنگامیكه آنرابه من داد گفت:این گردنبند را به بهترین زن دنیا كه تا به حال دیده‏ام تقدیم‏میكنم.اما افسوس كه طولى نكشید كه در یك حادثه غم انگیز رانندگى‏كشته شد (12) .

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 20 دی 1388    | توسط: نوید    |    | نظرات()